2007a. Korruselamu juurdeehitus ja renoveerimine Väike-Ameerika 13 Tallinnas