Vundamendist võtmeteni

TEGEVUSALAD

Elektritööd

Elektri paigaldamisel lähtume uue ehitise projektist või  vanemate hoonete korral peakaitsme võimekusest.

  1. Paigaldame uusi elektrijuhtmeid.
  2. Vahetame välja vanu elektrijuhtmeid majade renoveerimise või hoone lisaehituse korral.
  3.  Paigaldame elektri kilpe, taatlemiseks kaasame vastava spetsialisti.
  1. Paigaldame uusi juhtmeid ja vahetame välja vanad juhtmed. 
  2. Paigaldame elektrikilpe. Taatlemiseks kaasame vastava õigusega spetsialisti.

Elektritööd -

 

    Elektritöödeks on elektriseadmete ja -juhtmestiku paigaldamine kõigeks, mis vajavad käivitamiseks või tegevuste tegemiseks elektrivoolu.

 

    Elektrikutel on kutsekvalifikatsioon (mis hõlmavad teadmisi, oskusi, vilumusi, elektriohutust) ja määratletakse viiel tasemel: I tase on madalaim ja V tase kõrgeim.

 

    Tulenevalt kvalifikatsioonist võivad teostada elektrikud erinevaid töid elektripaigaldiste, elektriseadmete ja juhistike paigaldamist, seadistamist ja käitamist.

 

    Elektripaigaldise valikul on hea teada millist funktsiooni see täitma hakkab.

   

       Funktsionaalsuselt liigitatakse kas nõrkvoolupaigaldisteks või tugevvoolupaigaldisteks.

 

    Ja need omakorda sisepaigaldisteks ja välispaigaldisteks.

 

    – Nõrkvoolupaigaldis paigaldatakse selliste seadeldiste tarbeks, milles seadmetevaheline tööpinge ei kvalifitseeru alla 50 V madalpingeelektri paigaldiseks. nt. PoE seadmed LAN võrgus, arvutivõrgud, nii kiudoptikaga kui vaskjuhtidega kaabeldused, tulekahjusignalisatsioon ATS, valvesignalisatsioon, audio- ja videosüsteemid ja paljud muud erinevad kontrolli- ja side süsteemid.

    – Tugevvoolupaigaldis on elektriseadmete süsteemne kogum, mille peamine funktsioon on elektrienergia ehk voolu üle kandmine elektritoitepunktist või – allikalt (elektri)tarbijatele.

 

    Oma korda liigituvad.

 

    Jõupaigaldiseks, millega kantakse elektrienergia tarbijateni elektripaigaldise ühendusklemmideni, pistikupesadeni jne.

   

   Valgustuspaigaldiseks, mis on lisaks elektrienergia ülekandmise seadmetele ka valgustid ja nende lülituseks-kommuteerimiseks ja juhtimiseks vajalikud seadmed.

   

    Küttepaigaldiseks, millega juhitakse energiakandjatega küttelahenduste (termostaadid) ning ka kütmiseks vajaliku energia tootmise, ülekandmise, -konverteerimise seadmeid (nt soojuspump).

 

    Kütte-jahutuspaigaldiseks, millega juhitakse energiakandjatega lisaks seadmetele ka elektrikütteseadmete ja nende lülituseks ja juhtimiseks vajalikke seadmeid.

Viited.

Vikipedia – elektrik 

ja elektripaigaldis

Huvi korral saate meilt nõu küsida ja oleme valmis koostööks. Aega saab kokkuleppida kirjutades meile.

Tarmo Tamm

E-mail: tarmo@daltonkinnisvara.eu
Juhatuse esimees

Egert Siig

E-mail: egert@daltonkinnisvara.eu
Ehituse projektijuht